K.E.S. Perun-Va
  News
 
Photobucket
Lista Aktivnosti
Mirza Zec on 04/04/2013 at 5:05pm (UTC)
 

 photo 544697_178735525611842_829368743_n_zpsbf93c061.jpg
 

Sretan Uskrs
K.E.S. Perun-Va on 04/01/2013 at 6:51am (UTC)
 Sretan Uskrs Katolickim vjernicima zele clanovi K.E.S. Perun-Va.
 

Tour to Herzegovina
Mirza Zec on 03/25/2013 at 9:11am (UTC)
 24.03.2013.


 photo 7592_174252119393516_403205713_n_zps4c9282aa.jpg

Klub extremnih sportova „Perun-Va“, Vareš odlično je počeo sezonu aktivnosti 2013. i uopće realizaciju Plana i programa rada Kluba.
U dane 23. i 24. mart/ožujak 2013. godine, M.T.B. sekcija realizirala je predviđenu aktivnost „Tour to Herzegovina“. Naime, radilo se o odlasku na dvodnevnu biciklističku vožnju Vareš-Mostar-Svitava-Neum-Svitava-Mostar-Vareš.

Učesnici „Tour to Herzegovina“ bili su :

• Gavran Velimir - Biciklist
• Zec Mirza - Biciklist
• Hodžić Laris - Biciklist
• Prkić Boris-Boki - Logistika
• Prkić Mihael - Biciklist
• Pogarčić Dario - Biciklist
• Karić Jasmin - Logistika
• Parlov Zlatan – Buba - Logistika
• Parić Nedžad - Biciklist
• Kapetanović Edin - Biciklist
• Romić Branko - Logistika
• Murto Hamdo - Biciklist

Ekipa je krenula u 23.03.2013. (subota) u 5 sati ujutro sa dva vozila (kombi, luksuzno vozilo sa prikolicom). Vremenski uslovi bili su vrlo dobri. Nakon kraćeg stajanja u Mostaru, te susreta sa biciklistom Mariom Marićem (Mostar), biciklisti su upućeni na stazu prema Svitavi oko 10:00 sati.
Vožnja je trajala do 12:00 sati, sa kraćim odmorima pored rijeke Neretve do uspona na Svitavu (cca=45 km). Uz uspon na Svitavu biciklisti su se uputili vozilima, a zatim nastavili turu do Neuma (cca=40 km), gdje su stigli oko 17:30 sati.
Važno je istaći da je cijela tura prošla bez povreda, da je sinhronizacija između svih učesnika bila na zavidnom nivou i da se nije desio nikakav propust u realizaciji čitavog događaja.
Nakon smještaja u Neumu, ekipa je nakon noćnog druženja uz gitaru i harmoniku, otišla na spavanje.
Jutarnje aktivnosti i obilazak Neuma u nedjelju (24.03.2013.) trajale su do 11:30 sati, nakon čega smo se uputili vozilima nazad u Vareš.

Ovim putem, zahvaljujemo se sponzorima ovoga događaja :

•Boris Prkić – Boki (Automehaničarskaradnja „Prkić“ – Vareš)
•Karić Jasmin (Caffe Bar „HB“ – Vareš).

Organizator :
Klub extremnih sportova „Perun-Va“, Vareš.
 

Calanstvo BS BiH
V. Gavran on 03/23/2013 at 6:26pm (UTC)
 
Klub je od 01.03.2013 god. Ativni član biciklističkog saveza BiH a sve u cilju organizacije brdsko biciklističke utrke "Željezna staza Vares-Valum" 10.08.2013 god
 

Izvješće sa skupštine VS F BiH 02.03.2013
V. Gavran on 03/04/2013 at 6:30am (UTC)
 
 photo DSC01379_zps2f799af6.jpg

U Sarajevu je održana Redovna i Izborna sjednica Skupštine Vazduhoplovnog/Zrakoplovnog saveza Federacije BiH. Sjednici su prisustvovali predstavnici 15 od 22 kluba. Prvi puta i K.E.S Perun-Va kao član saveza, pozvan da prisustvuje Skupštini Vazduhoplovnog saveza FBiH.
Sve odluke su usvojene jednoglasno. Na izbornoj sjednici je na četverogodišnji mandat izabran Upravni odbor u sastavu: predsjednik prof.dr.Mirsad Kapetanović (aeromodelarstvo), Mirvad Zenuni (paraglajding), Edvard Krišto (jedriličarstvo), Šerif Salkić (motorni avioni) i Sarajlija Muhamed (padobranstvo), a za predsjednika Skupštine je imenovan Siniša Holik . Razgovor je tekao oko pripreme za Paragliding kup Perun open air 2013
Nakon sjednica je druženje, uz zakusku, nastavljeno do u kasno popodne.

 

Izvjestaj
V. Gavran on 02/27/2013 at 4:35pm (UTC)
 K.E.S.“PERUN-VA“, Vareš
Br: _____________/13.
Vareš, 08.02.2013.

U skladu sa Statutom društva K.E.S.“PERUN-VA“ Vareš, predsjednik skupštine Kluba Extremnih Sportova „PERUN-VA“, Vareš gosp. Velimir Gavran sazvao je redovnu Skupštinu dana 08.02.2013.god. u 17:00h.
Skupštini prisustvovalo 35 članova Udruženja.
U skladu sa Statutom društva K.E.S.“PERUN-VA“ Vareš, konstatovano je da je na Skupštini prisutno dovoljno članova, te se sačinjava

Z A P I S N I K

Predsjednik gosp. Velimir Gavran predložio je sljedeći
DNEVNI RED:

1. Izbor radnog Predsjedništva Skupštine Društva.
2. Izvještaj o radu udruženja za 2012.god.
3. Finansijski izvještaj za 2012.god.
4. Plan rada udruženja za 2013.god. uz finansijski plan.
5. Razno.

Nakon diskusije po svim tačkama dnevnog reda skoro svih članova Udruženja, doneseni su sljedeći
ZAKLJUČCI:

Ad1. U radno Predsjedništvo Društva, aklamacijom su izabrani :

1. Velimir Gavran, predsjednik
2. Mirza Zec, član
3. Hodžić Laris, član.

Ad2. Predsjednik udruženja gosp. Velimir Gavran iznio je u pisanoj formi Izvještaj o radu Udruženja u 2012.godini i svim njegovim projektima, aktivnostima i učešćima. Izvještaj je pohvaljen, konstatovano je da je K.E.S.“PERUN-VA“ Vareš, ostvario i više od predviđenog plana te su iza ovog kluba veliki rezultati i pohvale na najvišim nivoima organizovanja.

Ad3. Jednoglasno je usvojen finansijski izvještaj Udruženja u 2012.god.

Ad4. Predsjednik Udruženja gosp.Velimir Gavran predložio je plan rada Udruženja za 2013.godinu i finansijski plan. Članovi Udruženja se nadaju da će biti podržani od strane svih relevantnih institucija u realizaciji svog plana koji, prije svega, obuhvata:
a) IV-1 „PERUNOVA GREDA“
b) IV-2 „ZVJEZDANE STAZE“
Pored ovih projekata Udruženje planira realizirati i sljedeće:
- Tour to Herzegovina
- Organizacija Perun Open Air
- Biciklistička utrka
- Sarajevo Open Air
- Ljetna Džipijada
- Odlazak na memorijalne pohode.

Ad5. Rukovodiocima sekcija K.E.S.“PERUN-VA“ Vareš, dato je u zadatak da prate sve projekte koji će pomoći u realizaciji predviđenog plana Društva.

Skupština Društva završena je u 19:30 sati.


U Varešu, 08.02.2013.

 

<- Back  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 25Continue -> 
 
  čupksonwebdesign®  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=